Onze Droom

dat onze liefde steeds meer en meer in overvloed aanwezig is, in kennis en diepte van inzicht;
zodat we gevuld kunnen worden met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus komt;
dat voor ons, om te leven is Christus en om te sterven is winst;
dat we onze redding met angst en beven blijven uitwerken;
dat we alles als een verlies beschouwen in vergelijking met de meer dan grote kennis van Christus Jezus, onze Heer;
dat we doorgaan om datgene te grijpen waarvoor Christus Jezus (ons) greep;
dat we ons altijd zouden verheugen in de Heer;
dat we reikhalzend uitkijken naar ons burgerschap in de hemel;
dat we zouden leren om tevreden te zijn, ongeacht de omstandigheden;
dat we gelijkgestemd zijn, dezelfde liefde hebben, één zijn in geest en doel;
dat waar we aan denken is; waar, nobel, juist, puur, mooi, bewonderenswaardig, uitstekend, & prijzenswaardig. (Filippijnen)

Onze passies

 • De Bijbel - niets meer en niets minder - als maatstaf van ons geloof en levensstijl
 • Gelovigen doen opstaan die weten hoe zij God en anderen kunnen dienen
 • Elkaar tot een radicale relatie met Jezus Christus aansporen
 • Een team van leiders zijn dat transparantie, kwetsbaarheid, eerlijkheid en integriteit toont
 • Erkennen, opleiden en vrijzetten van alle gelovigen in leiderschap
 • Gelijke waarde hechten aan: karakter, gave, relaties en leer
 • Vriendschap komt voor functie
 • Gepassioneerde, ijverige mensen zijn, die bereid zijn om de prijs te betalen om Gods doel in vervulling te zien gaan
 • Geen bijbels onderscheid maken op basis van cultuur, geslacht, ras of status 
 • Het huwelijk, gezin en alleenstaanden hoog in het vaandel hebben staan
 • Een profetisch volk zijn, die de toekomst ziet, zich op de toekomst voorbereidt en de toekomst wordt. 
 • Een kerk te zijn van, voor en naar alle volken.

Onze waarden

GELEID DOOR GOD
Geworteld in de schrift, en ondergeschikt aan de heerschappij van Christus, verlangen wij ernaar om gehoor te geven aan de Heilige Geest, en verwachten wij dat Hij bovennatuurlijk en soeverein zal bewegen.

AUTHENTIEKE RELATIES
Wij geloven in de vriendschap die Jezus ons liet zien/voordeed, een vriendschap waarin wij elkaar vrijzetten om onze volle potentie te behalen zoals God die heeft bedoeld. Wij verlangen naar oprechte, eerlijke relaties, zowel binnen de gemeente als daarbuiten, wat ons allemaal in staat stelt om God te ontdekken en beter te leren kennen. Wij zullen elkaar zo liefhebben dat we ons kwetsbaar kunnen opstellen, de waarheid kunnen spreken en zelfs door conflicten heen kunnen groeien. Wij stellen relatie boven functie.

PRIESTERSCHAP VAN GELOVIGEN MOBILISEREN
Wij geloven dat het lichaam van Christus alleen opgebouwd zal worden wanneer iedere gelovige zijn of haar rol vervult. Wij bevestigen dat elke gelovige, ongeacht leeftijd, cultuur of geslacht de capaciteit, de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid heeft om God en mensen te dienen, zowel in de gemeente als daarbuiten. Wij willen gelovigen aanmoedigen en toerusten om te dienen. Daarom willen wij een stimulerende omgeving creëren waar iedereen deel kan nemen aan de bediening vanuit hun sterke relatie met God.

UITGAAN EN BEGELEIDEN
Door evangelisatie, zorg voor elkaar en het aanmoedigen van persoonlijke groei in Christus, reiken wij uit naar onze omgeving en de natiën met het evangelie en een dynamische praktische bediening.

TOEGEWIJD AAN TRANSPARANTIE
Wij verlangen ernaar om oprecht, integer en verantwoordelijk te zijn in alles wat we doen, met de waarheid van de Bijbel als leidraad.

OMARMING VAN CREATIEVE EXPRESSIE
Wij geloven dat een ieder van ons toegerust is door de Heilige Geest om onszelf creatief te uiten in aanbidding en bediening. Wij willen de uniekheid en diversiteit van het lichaam van Christus vieren door ruimte te maken voor innovatie en creativiteit in ons midden.

EEN MULTICULTURELE, MEERTALIGE EN MULTIGENERATIONELE GEMEENSCHAP
Wij geloven dat wij geroepen zijn om de diversiteit van Gods kinderen te vertegenwoordigen in onze plaatselijke leefomgeving. Wij verlangen ernaar om een gemeenschap op te bouwen die de diversiteit in cultuur, taal, economische status en leeftijd in onze omgeving omarmt. Wij geloven dat wanneer wij onze identiteit in God omarmen, wij verbondenheid zullen vinden met elkaar zoals wij verbonden zijn met Christus.