Onze missie

Om het evangelie te verkondigen:
door communicatie, activiteiten (daden) en samenkomsten.

Om mensen van verschillende culturen in onze metropool te begeleiden in:
Persoonlijke vernieuwing, sociaal herstel en culturele hervorming.

Onze Visie

GOD LIEFHEBBEN

Grote gebod: Matt 22:37
"Hij die mij eerst liefhad" Joh 3:16
Deuteronomium 6:5, 30:16 + 20

EN ALLES WAT GOD LIEFHEEFT

Grote opdracht: Matt 28:19
Zijn Koninkrijk: Matt 5:3, 6:10/33, 11:12, 25:34
Lukas 17:20 + 21

Alexis en Delene zijn de ouderlingen van de Gemeente Gemeente Waterland,die samen met een leiderschapsteam de kerk dienen

"In 2001 verhuisden we van Zuid-Afrika naar Barneveld in Nederland en in 2004 naar Amstelveen. In 2004 begonnen we een kleine groep in ons huis en het groeide uit tot de aanplant van de Gemeente Waterlandse Kerk in 2006.".

Alexis is naast het leiden van de kerk ook productontwerpen is nog steeds actief in deze industrie. Delene is ook een praktische oma. Ze hebben 2 dochters & schoonzoons en 4 kleinkinderen.

Onze strategie

Leven en actief zijn in onze leefomgeving
Echt en relevant zijn binnen onze leefomgeving
Contact maken met mensen in onze leefomgeving
Liefde en gastvrijheid tonen aan onze leefomgeving
Regelmatig bij elkaar komen als gemeente, op zondag en/of
tijdens kringen
Mensen in onze leefomgeving uitnodigen naar de gemeente

Ons doel

Intiem en interactief te zijn met God (Vader, Zoon en Heilige Geest)
Creatief te zijn in onze relatie met God en met de wereld; door intuïtief te beantwoorden aan Gods openbaring in onze relatie met Hem.

Samen te leven door het land in het bezit te nemen (werk), te identificeren door de Geest van God, te beïnvloeden door vriendschap en getuigenis. Mensen van elk ras, kleur en overtuiging die op zoek zijn naar God, hen die Hij mij gegeven heeft (Joh. 17:6-9 + 26).

Om zich in christelijke gemeenschappen te vestigen en met Gods aanwezigheid de lokale kerk in stand te houden door middel van relatie (apostolisch, profetisch, verbond).

Een apostel zijn, het goede nieuws verspreiden Een apostel, die naar de naties en een leraar gaat en christelijke gemeenschappen doet groeien 2 Timotheüs 1:11

Om te trainen - door middel van mentoring en onderwijs, toerusten in de Leer (1. Tim. 1:1-20) in aanbidding (1 Tim. 2:1-15) in bestuur (1 Tim. 3:1-16) in leiderschap (2. Tim. 1 en 2) en mensen vrij te laten onder Gods zalving om lokaal, nationaal en internationaal uit te gaan.